Bittmann Károly bejegyzései

M E G H Í V Ó

A 300 éve betelepített sváb paraszt őseinkre emlékezünk.
2018. máj.21-én, hétfőn 14 órakor kezdődő szentmisével a Kistemplomban.
Műsor 15 órától a templomkertben

Köszöntőt mond: Ottó Péter polgármester
Emlékezők:
Bérczi L.Bernát O.Cist kormányzóperjel
S.Dr. Laczkovits Emőke néprajzkutató
Hédl József ZNNÖ elnöke
Szavalat: Wittmann György

Könyvbemutató: Dr. Hermann István JMVK igazgatója

Áldást mondanak:
Bérci L. Bernát O.Cist perjel
Vecsey Katalin ref. lelkész
Szakos Csaba ev. lelkész

A rendezvényen közreműködnek:
Benedek Elek N.N. Óvoda Zirc Bóbita csoportja: óvónő: Kiss Pálné
Hétszínvirág csoportja: óvónő: Vajcsné Győri Éva
Olaszfalui Szentháromság kóruskarvezető: Tóth Ildikó
Harmonika: Tenk Mihály, Ivanics Imre

A műsort levezeti: Egervölgyi Dezső

Zirci Országzászló Alapítvány és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat

Évzáró rendezvény és könyvbemutató

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit

A Zirci Országzászló Alapítvány könyvbemutató és évzáró rendezvényére

2017. dec.14-én, csütörtök 17 órára a Városháza nagytermébe

Köszöntőt mond:
Ottó Péter polgármester

Reformáció örökségéről beszél:
Vecsey Katalin ref.tiszteletes
Szakos Csaba ev. lelkész
Dékány Árpád Sixtus O.cist apát

A könyvet bemutatja:
Dr. Hermann István , Egervölgyi Dezső
és Bittmann Károly

Ünnepi összefoglaló beszédet mond:
Dr. Kovács Zoltán államtitkár,
országgyűlési képviselő

A rendezvény moderátora:
Egervölgyi Dezső

Zirci Országzászló Alapítvány

NEA-NO-17-SZ-1410 pályázat


MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt

GR. SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK
226. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSRE

2017. szeptember 21-én, csütörtökön
17 órára

a SZÉCHENYI SZOBORHOZ.

Szavalat: Wittmann György
Beszédet mond : Egervölgyi Dezső

Koszorúzás
Boldogasszony Anyánk, Himnusz

Zirci Széchenyi Kör          Zirci Országzászló Alapítvány

Trianoni meghívó

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit

A TRIANONI DIKTÁTUM 97. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
MEGEMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉGÜNKRE

2017. június 09-én, pénteken
15 órára

A ZIRCI ORSZÁGZÁSZLÓ EMLÉKMŰHÖZ

Köszöntő: Egervölgyi Dezső

Ünnepi beszédet mond:
Szakos Csaba
evangélikus lelkész

Szavalat: Wittmann György

Áldást mondanak a Nemzetre:
Huszár Lőrinc O.Cist Zirci plébános
Vecsey Katalin ref. Lelkész
Szakos Csaba ev. lelkész

A műsorban közreműködik: Bakonyoszlopi Kórus Baumgartner Etelka vezetésével

Zirci Országzászló Alapítvány

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Százhúsz millió halálos áldozat

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek Zircen.

Az emlékező ünnepségre a Ciszterci Apátság Gobelin-termében került sor, a szervező Zirci Országzászló Alapítvány részéről dr. Kőváry György köszöntötte a megjelenteket.
A kommunizmus áldozataira Szabó Sándor András lovag, a Magyarok Nagyasszonya Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrend tagja emlékezett. Mint azt elmondta, a Magyar Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata rendelte el a Kommunizmus Áldozatai Emléknapjának megtartását, melynek értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25-én emlékeznek meg a kommunista diktatúrák áldozatairól. 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a kommunistákkal szemben történő kiállása miatt a szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, és a Szovjetunióba szállították, ahol húsz évre ítélték el.
Hozzátette: a politikus letartóztatása az első lépés volt azon az úton, melynek során a kommunista párt, kiiktatva az ellenszegülőket, haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Ez a szomorú történet a kommunizmus közel ötvenéves uralmát jellemezve a demokrácia és a szabadságjogok semmibevételének jelképévé vált.

1

Szabó Sándor András emlékezőbeszéde, mellette dr. Kőváry György

Becslésekre és levéltári kutatásokra hivatkozva elmondta, körülbelül 120 millió halálos áldozata volt a kommunizmusnak az egész világon. Ebbe nem tartoznak bele a rendszer azon áldozatai, akiket börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akiket csoport vagy vallási hovatartozás miatt üldöztek, vagyonuktól megszabadítottak, kitelepítettek. Nincsenek benne azok a magyar nők, édesanyák sem, akiket a „hős” szovjet „felszabadító” katonák megbecstelenítettek, és akiknek megmentése érdekében Mindszenty József bíboros-hercegprímás a nyugathoz fordult gyógyszerért, hogy vérbajukból kigyógyulhassanak. Megbecsülhetetlenül magas azoknak az embereknek a száma, akiket a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. A kommunisták saját érdekükben a legaljasabb hazugságoktól sem riadtak vissza, elég csak a koncepciós perekre gondolni.

2

Szabó Sándor András végül arra hívta fel a figyelmet, hogy soha nem kell félnünk az igazságot megvallani, mert hallgatással csak a gonoszok érdekeit szolgáljuk. „Legyünk bátrak, már csak azért is, mert Isten nem hagyja a gyávákon keresztül megvalósulni fenséges tervét!”
Az áldozatok emlékére áldást mondtak a történelmi egyházak képviselői, Vecsey Katalin református lelkész, Huszár G. Lőrinc plébános atya és Szakos Csaba evangélikus lelkész. A Zirci Református Egyházközség vezetője megemlékezett a tavaly novemberben, életének 92. évében elhunyt Gulácsy Lajosról, a kárpátaljai református egyház nyugalmazott püspökéről, akit a református egyházban végzett tevékenysége miatt a szovjet hatóságok 1949-ben letartóztattak, és tíz évre elítéltek. Hét év kazahsztáni raboskodás után 1956-ban szabadult, és tért vissza Kárpátaljára, de a szovjet hatóságok csak 1979-től engedélyezték számára a lelkészi szolgálat végzését.

3

Az emlékezők csendben imádkoztak az áldozatokért, végül együtt elénekelték a Szózatot.

Kelemen Gábor

M E G H Í V Ó

A Zirci Országzászló Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és barátait

2017. február 23.-án
16.00 órára

a Ciszterci Apátság Gobelin termébe

Emlékezünk
a kommunizmus áldozataira

Köszöntő:
Dr. Kőváry György

Előadást tart az Ázsiai Hun Világbirodalom kialakulásáról:
Szabó Sándor András
Lovag
Magyarok Nagyasszonya Világ Győzelmes
Királynője Szent Korona Lovagrend tagja

Áldást mondanak:
Huszár Lőrinc O.Cist. plébános atya
Vecsey Katalin ref.lelkipásztor
Szakos Csaba ev. Lelkész

NEA-KK-2016-M-1177 pályázat

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk Önt

GR. SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK
225. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS TÁBLAAVATÁSRA

2016. szeptember 21-én, szerdán
16.30-ra

a SZÉCHENYI SZOBORHOZ.

Beszédet mond : Egervölgyi Dezső

Áldást mondanak:
Huszár Lőrinc O.Cist plébános atya
Vecsey Katalin ref.lelkipásztor
Szakos Csaba ev. lelkész

Széchenyi Kör Zirc
Zirci Országzászló Alapítvány