2016. augusztus hónap bejegyzései

A kereszttől az Ezüstkeresztig

A településen található műemlékek megmentését szolgáló alapítvány tagjaként a magyar keresztény kulturális örökség védelme érdekében végzett munkája elismeréseként a Köztársaság Elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki Bittmann Károlyt, a Zirci Országzászló Alapítvány titkárát.

A kitüntetés átadására két nappal az államalapítás ünnepe előtt került sor a Pesti Vigadó dísztermében. Az élmények még frissek, azt mondja, felemelő érzés volt részt venni az ünnepségen, a közel kétszáz kitüntetett egyike lenni, majd azokról kezd beszélni elsőként, akiknek köszönheti mindezt.

Először is a Jóistenről, aki erre az útra irányította. Aztán a szülőkről, akiktől a lelki töltést, erőt, szorgalmat kapta. És nem utolsósorban a családról – feleségéről, gyermekeiről, unokáiról –, akik mindvégig mellette voltak, amikor lerakta azt a sok építőkövet a szeretett bakonyi kisváros földjére.

Pedig nem is zirci születésű, egy ötgyermekes család középső fiújaként Bakonyoszlopon látta meg a napvilágot 1949. október 22-én. Igen, éppen betöltötte hetedik életévét az ’56-os forradalom idején. Emlékszik, a kerítés tetejéről nézték, ahogy meneteltek az orosz katonák a házuk előtt. A kis katolikus falu templomának nagy oltárát a mai napig édesanyja hímzett terítője díszíti. Bittmann Károly 1974-ben került Zircre. Házasságából három gyermek született, mindhárman itt élnek helyben családjukkal.

Mindig is az építőiparban dolgozott, és mesterségét a 2003-ban megalakult Zirci Országzászló Alapítványban is tudja kamatoztatni. Az Országzászló-emlékmű megmentéséért hívták életre a civil szervezetet, és azóta nagyon sok mindent tettek a helyére, melybe az idő vasfoga belemarkolt vagy a történelem szele belekapott: felújították az útszéli kereszteket, restaurálták Szent Imre szobrát, új ruhába öltöztettek régi kutakat, és gondozzák is az „örökbe fogadott” műemlékek környezetét.

Közel áll a szívéhez minden felújított műalkotás, de amikor arról kérdezem, hogy mire a legbüszkébb eddigi munkásságából, a hittanoktatás beindítását említi a zirci óvodában. Keresztény-katolikus szellemiségéből fakadóan ezt tartja a legfontosabb értéknek, amit sikerült megteremteni.

Nem először ismerték el egyébként a munkásságát, 2009-ben Zirc város felterjesztésére a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Közművelődésért” díjat adományozta számára. Az átadó-ünnepség örökre emlékezetes marad, hiszen a sors úgy hozta, hogy éppen a hatvanadik születésnapján vehette át a kitüntetést a Megyeházán, ráadásul ekkor kezdődtek meg a nyugdíjas évei.

A titkár úr azonban nem nyugszik, mindig valami új dolgon töri a fejét, alapítványi társaival együtt nyitott szemmel jár, mi az, amire szükség van a városban, hogy teljes legyen a történelmi emlékezet, van-e még valami, ami felújításra szorul. Most tették éppen rendbe Békefi Remig apát emlékhelyét az Arborétumban, és a Kistemplom belső felújításánál sem hiányozhatnak a dolgos civil kezek.

Az ünnepségek, megemlékezések módját mindig megadják, ezeken az alkalmakon mintha megállna kicsit a rohanó idő, az emberek elbeszélgetnek egymással egy kis frissítő mellett, feltöltődnek a hétköznapokra, az alapítvány pedig már nézi a naptárát, melyik lesz a következő nap, amikor ünnepelni vagy éppen emlékezni kell. Fellapozzuk a piros, fehér, zöld színekkel borított emlékkkönyvet, melynek lapjairól ezernyi meghitt pillanat köszön vissza az elmúlt tizenhárom évből.

Bittmann Károly azt vallja, hogy amíg egészségünk engedi, tennünk kell a családunkért és a közösségért, ahol élünk. Ha mindenki egy kicsit hozzátesz a közvetlen környezetéhez, akkor szebb lesz a városunk és a jövőnk is. A Zirci Országzászló Alapítványban véghezvitt munkássága ékes példája mindennek. Náluk a tett az első, és azt követően jöhetnek csak a szavak.

A magas rangú kitüntetést Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter adta át, az Ezüstkeresztet pedig Ottó Péter polgármester tűzte fel Bittmann Károlynak az államalapítás zirci ünnepségén, az Országzászló-emlékmű előtt. Az elsőként megmentett történelmi emlékmű előtt…