2015. október hónap bejegyzései

Emlékezes Prohászka Ottokárra és emlékfa ültetés

A haza apostola és tanítója

Születésének 157. és pappá szentelésének 110. évfordulója alkalmából fát ültetett az arborétumban Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök emlékére a Zirci Országzászló Alapítvány, a Zirci Széchenyi Kör és a Zirci Katolikus Egyházközség.

Az egyházi vezetőről Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár igazgatója emlékezett meg. Bevezetésként elmondta: mindig örömmel beszél Prohászka életútjáról és jelentőségéről, mert azt tapasztalta, hogy huszonöt évvel a rendszerváltozás után is keveset tudnak róla, bizonyos médiumok pedig megbélyegző jelzőket társítanak a neve mellé.

Prohászka Ottokár a felvidéki Nyitrán született, és itt lett később a piaristák neveltje. Tehetségére hamar felfigyeltek elöljárói, és Rómába küldték továbbtanulni. Pappá 1881. október 30-án szentelték. Huszonkét évig dolgozott az esztergomi kisszemináriumban, melynek kezdetben tanára, később professzora, majd az egész intézményt megújító lelki igazgatója lett. A papnevelést szinte forradalmasította, olyan papi generáció tagjai tartották mesterüknek, akik sikerrel birkóztak meg a huszadik század eleji magyar társadalmi katasztrófák lelkipásztori feladataival, tartást adva a népnek.

prohászka ottokár

Prohászka Ottokár életútját, jelentőségét Mózessy Gergely (a képen jobbról) méltatta. Mellette Huszár G. Lőrinc ciszterci plébános és Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány kulturális felelőse (Fotó: Boross László)

 

Szó esett a püspök írói, újságírói tevékenységéről is. Az 1910-es évekig a katolikus sajtóügy vezéralakja volt, prózáját pedig mesterinek nevezte a szónok. Cikkeiben kifejtette nézeteit, reformgondolatait a kor egyházi és társadalmi problémáiról, szociális kérdéseiről. A keresztény világra zúduló új eszméket nem sértődötten fogadta, hanem kész volt velük a párbeszédre. Mindemellett elismert teológus és filozófus is volt. Keresztényszocialista elveket vallott, aktív politikai fellépéseinek is a szociális tettrekészség volt a mozgatórugója. Legjelentősebb gyakorlati alkotása a Szociális Missziótársulat megteremtése volt, amely hihetetlen méretű karitatív munkát végzett – tudtuk meg.

Prohászka Ottokár 1904-ben Pestre került, a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karának dogmatika-professzora lett. Püspökké egy évvel később nevezték ki, majd szentelték fel. A civil tudományos élet is elismerte azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották.

68 évesen érte a halál, a róla elnevezett székesfehérvári vasútvidéki emléktemplomban nyugszik. Mózessy Gergely a püspök tragédiájának nevezte, hogy halála után hivatkozási alappá és szimbólummá vált. – Bár életművének tudományos feldolgozása megkezdődött, inkább a politika sajátította ki magának alakját. A baloldali kulturális elit stigmaként ragasztotta nevéhez az antikommunista és antiszemita jelzőket. Előbbi kikopott mára, utóbbi valóságtartalmát pedig igazán komolyan soha nem vizsgálták – tette hozzá.

A Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának gobelintermében megtartott ünnepségen avatóbeszédet Egervölgyi Dezső, áldást Huszár G. Lőrinc plébános atya mondott, szavalatával közreműködött Detre Csongor. A megemlékezés koszorúzással zárult. Az emlékfa mellé lerakott kövön Prohászka Ottokár portréja mellett ez áll: „Magyarország apostola és tanítója”.

Kelemen Gábor

www.zirc.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és ismerőseit

október 11-én 16 órára

Prohászka Ottokár

székesfehérvári püspök

születése 157. és püspöki kinevezése 110. évfordulója alkalmából rendezett

megemlékezésre és emlékfa ültetésre.

Gyülekezés a Látogató központban.

Avató beszédet mond az Arborétumban: Egervölgyi Dezső

Koszorúzás

Áldást mond: Huszár Lőrinc O.Cist.

Az ünnepség az Apátság gobelin termében folytatódik

Szavalat: Detre Csongor

Emlékbeszédet mond:

Mózessy Gergely

a Székesfehérvári Püspöki és

Székeskáptalani Levéltár Gyűjtemény

Igazgatója

 

                  


Október 6-ai megemlékezés

Tiszteljük hőseinket és eszményeiket!

Van-e igazságos forradalom? Van-e igazságos harc? – tette fel a kérdést október 6-ai emlékező beszédében dr. Árpásy Tamás, a Zirci Járási Hivatal vezető-helyettese.

A válasz nem késett sokat: van igazságos forradalom és szabadságharc, erre ragyogó példa 1848-49. Már a reformkornak nevezett, nagyjából a 19. század első reform országgyűlésétől a forradalomig tartó korszak páratlan volt a maga nemében, hiszen sem azelőtt, sem azután nem fordult elő, hogy a társadalom uralkodó rétegének többsége és java saját egyéni és kollektív érdekeivel homlokegyenest ellenkezően, csupán nemes elvek és értékek vállalásával, hazája szeretetétől vezérelve önként lemondott saját előjogairól – mondta a szónok. Az aradi vértanúkkal kapcsolatban – felidézve kivégzésük körülményeit – úgy fogalmazott: „a mai belvárosi fanyalgók számára különösen furcsa és bosszantó lehet, hogy ezeknek a szó valódi értelmében nemes embereknek a jó része úgy vállalta magától értődő természetességgel a magyarság sajátos sorsközösségét, hogy még magyarul is keveset tudott”. Hangsúlyozta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc – vargabetűi, tévedései és gyarlósága ellenére – igazságos forradalom és igazságos harc volt. „Örök, egyben intő tanulsága, hogy az önfeláldozás, az önzetlenség, a bátorság, a hazaszeretet sohasem viszonylagos és múló szeszély, hanem emberként és magyarként való megmaradásunk alapfeltétele.” Dr. Árpásy Tamás zárszavában arra hívta fel a figyelmet: hőseinket és eszményeiket tisztelnünk kell.

okt 6. 001

Dr. Árpásy Tamás, a járási hivatal vezető-helyettese emlékező beszédében hangsúlyozta, van igazságos forradalom és harc, ezt példázza 1848-49 emléke (Fotó: Vecsey András – Városi Könyvtár)

 

A szél újra és újra belekapott a fekete zászlóba a Március 15. téren, mintha nem tudna belenyugodni, hogy október 6-ával a gyász színe mindörökké összeforrott. A történelmi események sorát Palkovics Jánosné, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkársági referense idézte fel, aki egyben a műsort is vezette a Zirc Városi Önkormányzat, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és a Zirci Országzászló Alapítvány által szervezett közös megemlékezésen.

Ulrich Anna Csenge és Detre Csongor, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói szavalatukkal adóztak a hősök emlékének, majd az emlékező szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a kopjafánál, ahol mécsesek is gyúltak.

okt 6. 002

Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára gyertyát gyújt az aradi vértanúk emlékére a tavalyi évben állított kopjafánál (Fotó: Városi Könyvtár)

 

Már az este szállt a térre, amikor a történelmi egyházak képviselői – Vecsey Katalin református és Szakos Csaba evangélikus lelkész – áldást mondtak a tizenhárom aradi vértanúra.

Kelemen Gábor

www.zirc.hu