2019. november hónap bejegyzései

Fekete István könyvbemutató

Mindenki annyi értéket kap, amennyit befogad

Lassan egy éve, hogy a Zirci Országzászló Alapítvány felavatta Fekete István emlékművét a Rákóczi téren. Most egy kiadványba foglalták össze a szobor-állítás történetét a gondolattól az avatásig.  

Az ünnepélyes könyvbemutatóra a Városházán került sor, ezt megelőzően megkoszorúzták Fekete István szobrát, amely a Rákóczi téren, az iskolával szemben került elhelyezésre.

A szervező Zirci Országzászló Alapítvány részéről Egervölgyi Dezső kulturális felelős köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 7.b osztálya – Müllerné Vida Krisztina osztályfőnök és Géring Klára karnagy vezetésével – elénekelte a Vuk-indulót. Az emlékműnél koszorút helyezett el az általános iskola két diákja, valamint Zirc Városi Önkormányzat, a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület, a Fekete István Irodalmi Társaság és a Zirci Országzászló Alapítvány.

Ezt követően az ünneplő közösség átsétált a Városházára, ahol a könyvbemutatóra került sor. Egervölgyi Dezső bevezetésként Fekete István „Derengő hajnal” című regényéből idézett.

Ottó Péter polgármester nagy dolognak nevezte azt, ha valaki manapság könyvet tart a kezében, mert a hagyományos információhordozó eszközhöz sajnos egyre kevesebben és egyre kevesebbszer nyúlunk hozzá, pedig ott van a környezetünkben, régebbi és újabb kiadványok formájában. Ugyanakkor – statisztikai adatokra is hivatkozva – szerencsésnek nevezte, hogy a technika fejlődése ellenére az e-könyvek nem tudtak egyelőre komolyabban teret hódítani, a ma élő embernek is igénye van arra, hogy könyvet fogjon a kezébe.

Méltatta a Zirci Országzászló Alapítvány munkásságát, amely egy nagyszerű folyamatot örökített meg a kiadványában, s az emlékmű létrehozása mellett méltó módon könyv formájában is megemlékezik Fekete Istvánról. Köszönetét fejezte ki ezért az alapítványnak, minden közreműködőnek és a vendégeknek, akik elfogadták a meghívást a könyvbemutatóra.

A könyvet dr. Hermann István, a Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója mutatta be. Fekete Istvánt végtelen humanista emberként jellemezte, példaként állítva mindenki elé. A kiadvány elmeséli az emlékmű létrejöttének történetét, az engedélyeztetési folyamatot, a forrás előteremtését – a pályázati támogatáson kívül például négyszer gyűjtöttek vasat –, az ipari előállítás körülményeit, a szállítást, az avatóünnepség megszervezését. Kiemelte, hogy az egész közösség együtt működött, a szervezőmunkából nemcsak az urak, hanem az alapítvány hölgy tagjai is kivették a részüket. A munka minden egyes fázisát fotókkal dokumentálták, s megörökítették azok nevét is, akik valamilyen formában támogatták a munkájukat. Az ünnepségen szerepeltek gyerekek is, ami bizonyítja, hogy a következő generációt is igyekeznek bevonni a tevékenységükbe, legalábbis megteremtik a lehetőségét.

A könyvet mindenkinek a figyelmébe ajánlotta: „Olyan szeretetettel olvassák, forgassák, mint amilyen szeretettel ezt önöknek a Zirci Országzászló Alapítvány elkészítette, elkészíttette.”

A kiadvány elé gondolatokat fűzött Bodó Imre, a dombóvári Fekete István Múzeum igazgatója is, aki a Fekete István Kulturális Egyesület nevében is szólt az egybegyűltekhez: „E részletes, s minden momentumra kiterjedő kiadvány meglepett, de jóleső érzéssel vettem a kezembe. Kevés Fekete István-emlékhelyünk van az országban, ahol ilyen rangos kiadvány áll az odalátogatók rendelkezésére”. A mai rohanó, internetes világunkban bölcs döntésnek nevezte, hogy a dombormű az iskola bejáratával szemben került elhelyezésre, hiszen a diákok így nap, mint nap találkoznak Fekete Istvánnal és az emlékoszlopon feltüntetett műveivel.

– Amikor tavaly Fekete István emlékművét felavattuk, többünkben felmerült a kérdés, vajon mennyi köze van Zircnek az íróhoz – tekintett vissza a majd’ egy évvel ezelőtti ünnepségre Horváth Tibor, az ajkai székhelyű Fekete István Irodalmi Társaság országos elnöke. – Erre azt az egyszerű választ kaptuk, hogy ugyanannyi, mint bármely magyar városnak, bármely magyar embernek – tette hozzá. „Ezen a gondolaton elindulva megértettem annak mély igazságtartalmát, hogy nincs göllei vagy ajkai emberség, nincs kaposvári vagy mosonmagyaróvári elfogadás, nincs bakócai vagy budapesti természetszeretet. Csak egyetemes emberség, egyetemes elfogadás, egyetemes természetszeretet van, s ezekből az értékekből mindenki annyit kap, amennyit befogad magába. Ezt ismerték fel Zircen az Országzászló Alapítvány tagjai, s mindazok, akik őket támogatták” – hangsúlyozta.

A könyvet átgondolt, igényes munkának nevezte, amely egyesíti magában a dokumentációt a gondolatisággal. Szembesít minket azzal a nagy munkával, amivel az emlékmű felállítása járt, ugyanakkor felemel Fekete István érzésvilágába, amihez mi, az írót szerető és tisztelő utódok hozzátehetjük saját gondolatainkat. Az pedig, hogy az emlékmű és a könyv által elősegítik ifjúságunk lelki épülését és megszilárdulását, szerinte a legnemesebb eszmék közé tartozik.

A könyvbemutató ünnepség végén Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára ajándékpéldányt nyújtott át a rendezvényen közreműködő gyerekeknek és felnőtteknek.