2015. december hónap bejegyzései

Dr. Bartalis Imre – Paraszti huncutságok

A Zirci Országzászló Alapítvány és a Bencés Diákszövetség Veszprém Megyei Egyesülete közös
szervezésében december 10-én Dr. Bartalis Imre állatorvos, nyugalmazott főtanácsos tartott előadást az Apátság Gobelin-termében.

Az előadás címe – Paraszti huncutságok – derűs, vidám estét ígért. Az anekdoták, a humor mögött azonban hamar felfedezte a nagyszámú hallgatóság a saját földjén egyedül, családja segítségével gazdálkodó falusi ember mindennapos erőfeszítéseit, gondjait, a hozzá nem értő hatalmasságok parancsa elleni furfangos védekezését. Az évnek mind a tizenkét hónapjában nehéz munkát igénylő gazdaság csak az ősöktől örökölt szakértelemmel, szorgalommal, a falu összefogásával volt eredményes. Egyszerre kiszolgáltatottnak lenni a természet szeszélyeinek, és a parancsoláshoz szokott hatalmaknak, ezt csak kellő humorral, csalafintasággal, góbésággal lehetett túlélni. Imre bácsi székely lófő ősökkel rendelkező sokgyermekes családban felnőve már kiskorától fogva természetesnek vette a földdel szorosan összefonódó életformát, nem is működhetett volna másképp egy ilyen gazdaság, csak ha a legkisebb gyermek is hasznos szerepet kapott benne. Az állatorvosi hivatás azt jelentette, hogy nem szakadt el a falusi élettől, a gyógyítás mellett az emberek ügyes-bajos gondjaival is törődött. Újságíróként, hagyományőrző, nemzeti összefogásra buzdító könyveivel közéleti szerepet is vállalt. Bámulatos memóriája mellett rendszeresen vezetett feljegyzései segítették, hogy több könyvében megírja pályafutásának érdekesebb – hol szomorú, hol vidám – epizódjait. Érdekes, tanulságos történeteit hallgatva hamar elszállt az este.

Az Országzászló Alapítvány legközelebbi terveinek egyike, hogy a régen „ a falu” néven emlegetett városrészben fából faragott szoborral őrizze meg az egykori zirci magángazdálkodók, virágzó parasztgazdaságok emlékét a Kistemplom mellett az egykori királyi udvarház közelében. Köszönjük, hogy Dr. Bartalis Imre is ezt a törekvést támogatta emlékezetes előadásával.