Magunkról

BEMUTATKOZÁS

2003 kora tavaszán alakult meg névlegesen a Zirci Országzászló Alapítvány, hogy az 1937-ben a település közreműködésével épült Országzászló Emlékmű lebontását megakadályozza. Alapítványi működésünk bírósági bejegyzéssel vált hivatalossá, de már korábban is megemlékeztünk a Rákóczi szabadságharcról, a trianoni békediktátumról és az aradi vértanúkról.

Az alapítvány működése bírósági határozattal 2003 októberétől hivatalos.

Az elmúlt 10 év alatt végzett tevékenységünk röviden

A trianoni megemlékezést 2003-tól minden évben megtartottuk.

2003-ban újítottuk fel a Patkó előtti 200 éves keresztet, 2004-ben a Bakonybéli úti Romer keresztet, majd 2005-ben kettőt, 2008-ban egyet, így összesen 7 kereszt felújítása kapcsolható alapítványunkhoz.

2003-ban megemlékeztünk a Rákóczi szabadságharc kezdetének 300. évfordulójáról, majd 2006-ban a Rákóczi hamvak hazahozatalának 100. évfordulója alkalmából felállítottuk Rákóczi mellszobrát.

2003 óta minden évben megemlékezünk az aradi vértanukról, emlékezünk a legnagyobb magyarra, Gróf Széchenyi Istvánra, születésének április 8-i, valamint halálának szeptember 21-i évfordulója alkalmából.

2004 óta vesz részt alapítványunk a Mindenki Karácsonya rendezésében és lebonyolításában. Ádventi keresztet állítunk és Betlehemet építünk a gyerekek részére.

2004-től rendszeresen emlékezünk a II. világháború olaszfalui tragédiájára, annak áldozataira, továbbá a kommunizmus áldozataira, a Hősök Napjára, valamint az 1956-os forradalomra.

2004 szeptemberében Domonkos Béla szobrászművész 70. születésnapjára életmű kiállítást szerveztünk. Szintén az év során Böjte Csaba testvér fogadott gyerekei részére összegyűjtött pénzadományt jutattuk el, majd 2005-ben Székelyföldre és Csángóföldre, az árvízkárosultak megsegítésére vittünk személyesen pénzadományt.

2005-ben Petrás Mária keramikusművész kiállítását rendeztük meg nagy sikerrel.

2006-ban Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök emlékezetére rendeztünk kiállítást.

2007-ben Zircen az Országos Széchenyi Könyvtárban Ex libris kiállítást szerveztünk.

Ugyancsak az év során a városvezetéssel közösen restauráltattuk a Szent Imre szobor néven ismert, legrégebbinek számító zirci emlékművet.

2008-tól alapítványunk támogató tagja lett a Cuha-völgyi Bakony Vasút Szövetségnek. A szövetséget támogatva, Széchenyi István közlekedési miniszterré való kinevezésének 160. évfordulója alkalmából, a Zirci Vasútállomáson hársfát ültettünk és emléktáblát avattunk. Azóta minden évben koszorút helyezünk el alatta a tavaszi vasút ünnepének alkalmából.

2008-ban „A jövőnkről van szó”címmel előadást szerveztünk az érdeklődők számára, ahol a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, dr. Hoffmann Rózsa volt a vendégelőadó.

Szintén ebben az évben indítottuk újra a Zirci Óvodában a hitoktatást. 2008-ban a Gyimesi őrház felújítását is megtámogattuk adományunkkal.

2009-ben a Zirci Legényegylet emléktábláját helyeztük el restaurálás után az egykori Legényegylet épületének falán, noha mára már a műszaki áruház található annak helyén.

2009-ben a Hoffer család saját földterületén, a zirci határ egy kimagasló pontján, emlékkeresztet állított, melyben az alapítványunk tagjai is tevékenyen részt vettek.

2010-ben Széchenyi István halála 150. évfordulója alkalmából megjelent könyv kiadását támogatta az alapítvány, melynek bemutatója április 21-én volt a Városháza nagytermében. Ugyanebben az évben két kitűzőt is készíttettünk az emlékévhez kapcsolódóan, továbbá Széchenyi emlékkiállítást rendeztünk a Zirci Széchenyi Könyvtárban.

Előadói estet szerveztünk az érdeklődők számára, ahol volt szerencsénk Balczó András Magyar Örökség-díjas, többszörös olimpiai bajnokot fogadni előadóként.

2010-ben állítottuk helyre és avattuk fel az első ipari műemlék kutat.

2012-ben az Arborétum bejárata előtti kis téren állítottunk fel egy – Kari kút elnevezésű – ivó- és díszkút funkciót betöltő „térplasztikát”, amely egyben ivóvízzel látja el az arra kiránduló turistákat. A körülötte lévő teret Szent Istvánról neveztük el 2013. augusztus 15-én, a zirci búcsú alkalmával. A téren hársfát ültettünk, amely szintén Szent István nevét viseli. A térplasztika Hoffer Ildikó keramikus művész munkája.

2012-ben Mindszenty József hercegprímás, 2013-ban Endrédy Vendel zirci apát emlékére ültettünk egy-egy emlékhársfát, táblával megjelölve, az Arborétumban. Endrédy Vendel életrajzi könyvének bemutatója a faültetés előtt történt.

2013-ban két bronztáblát helyeztünk el az első és második világháborús Hősök szobrának talapzatán, megadva ezzel is a tiszteletet az áldozatoknak.

Eddig hat alkalommal rendeztünk farsangi bált, hogy ezzel is barátokat és támogatókat tudjuk magunk mellett. Az összefogást erősítendő évente egy alkalommal közös kirándulást szervezünk, amelyen minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

A fontosabb eseményeinkről készült képeket a képgalériában lehet megtekinteni.

Tisztelettel: alapító tagok